... & press enter to start

PAC

Traba naturalen gaineko konpentsatze saria

Goratasuna, patarra eta lurraldeko hainbat ezaugarrien gatik trabatuak diren guneetako laborariak laguntzeko egina da ICHN deitu traba naturalen gaineko konpentsatze saria.

3 laborantza gune desberdintzen dira gaur egun :
– Mendi guneak (mendi gorak, I eta II mendiak)
– ZSCN, traba natural garrantzitsuak dituzten eremuak
– ZSCS, traba bereziak dituzten eremuak

ZSCN eta ZSCS guneak 2019an sortu ziren. Zatikatze berri honekin, Pirinio Atlantikoetako 70 herrik ez dute gehiago ICHN ordainketa hunkitzen ahal, beste 80 herri aldiz sartu dira ICHNaren eremuan. Zatikatze berritik ateratu diren herrietako etxaldeek ICHNa galdegiten ahal dute oraindanik 2019an (% 80) eta 2020an (% 40).

Hautagarritasun baldintzak

Bi laguntza mota badira : ICHNa « kabalentzat » eta ICHNa « landareentzat », azken hau haatik mendiak eta mendi gorak mailako bakarrik egina da.
Laguntza hauek eskuratzeko baldintza guziak La PAC en détail – 2e Pilier deitu dokumentuan zehaztuak dira (PACako bigarren zutabea).

Ardi eta ahuntz laguntzak

Deskribapena eta helburuak

Ardi laguntza ardika (esnadunak, haragitakoak) hunkitzen den prima da. Beste laguntza batzu gehitzen ahal dira kasu batzutan, metatzen ahal direnak etxaldeak hainbat baldintza errespetatzen dituen kasuan :
– funtsezko laguntza : 21 € inguru ardika, gehi 2 € lehen 500 ardientzat (transparence GAEC dekretuaren aplikapena da)
– beste laguntza bat gehitzen da gutieneko produktibitate baldintza errespetatzen duten hazkuntzeri : 9 € gehiago ardika, ardiak kabale saltzaile bati edo produkzioa zirkuitu laburran (salmenta zuzenean adibidez) saltzen badira
– 6 € gehiago ardika, hazle berrientzat eta lehen 3 urterentzat

Hautagarritasun baldintzak

– gutienik 50 ardirentzat galdegin behar da laguntza, eta ardi horien jabe izan otsailaren 1ean ;

– abiatu kanpainako otsailaren 1etik goiti eta 100 egunez artaldearen jabe izan ;

– kabalak nun diren jakin beti ;

– produktibitate baldintza (erran nahi baita, saldu bildotsak, bizirik ateratu direnak etxaldetik) 0,5 petik bada, ardi kopuru apaltze proportzionala ;

– ardiak bildotsekin ordezkatzen ahal dira artaldearen %20aren muga errespetatzen bada eta bildotsak laguntza galdegin baino lehenago eta aitzineko abenduaren 31an berantenik identifikatuak izan badira

Notice 2024 (ardi laguntzak)

2024ko artalde mugimenduak

2024 Ardi galtze orria

Ahuntz laguntzak

Descriptif et objectif de l’aide

Les aides au secteur caprin (lait et/ou viande) s’appuient sur une prime à la chèvre, de l’ordre de 15 € par tête l’an dernier, qui sera fixé en fin de campagne.

Critères d’éligibilité

  • demander l’aide pour au minimum 25 chèvres ;

  • l’aide est plafonnée à 400 chèvres par exploitation (application de la transparence des GAEC totaux) ;

  • détenir le cheptel engagé pour 100 jours à compter du 1er février de la campagne en cours ;

  • localiser les animaux au cours de la PDO ;

  • le remplacement de chèvres engagées par des chevrettes de renouvellement est possible, dans la limite de 20 % de l’effectif engagé à l’aide, et si ces chevrettes ont été identifiées au plus tard le 31 décembre de l’année précédant la demande d’aide.

Notice 2024 (ahuntz laguntzak)

2024ko ahuntz mugimenduak

2024 Ahuntz galtze orria

Behi laguntzak

Deskribapena eta helburuak

L’aide couplé à l’UGB bovin remplace en 2023 l’ABA (aide au bovin allaitant) et l’ABL (aide au bovin laitier).

Les montants d’aides  :

– le montant de base est estimé à 59 €/UGB (prix faible),

– le montant supérieur à 107 €/UGB (prix fort)

Le seuil minimum d’entrée est de 5 UGB à la date de référence.

Le nombre d’UGB maximum primable est de 120 dans la limite d’un taux de chargement de 1,4 UGB/ha de SFP (ce taux ne s’applique pas aux 40 premières UGB de l’exploitation).

La date de référence pour déterminer le nombre d’animaux éligibles est 6 mois après le dépôt de la demande, soit entre le 1er janvier et le 15 mai.

– 77 €/ behika, mendi goretan, mendi eta mendixka guneetan kokatzen diren artaldeentzat
– 38 € / behika gune xumeetarik kanpo diren etxaldeentzat ;

Les animaux éligibles

– Seront éligibles à l’aide, les animaux mâles ou femelles âgés de plus de 16 mois à la date de dépôt et détenus plus de 6 mois, et les animaux mâles ou femelles vendus à 16 mois ou plus l’année précédente s’ils ont été détenus au moins 6 mois. Les bovins de plus de 2 ans comptent pour 1 UGB, ceux âgés de 6 mois à 2 ans comptent pour 0,6 UGB ;

Aide de base ou aide supérieure ?

– Les femelles de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux nés sur l’exploitation au cours des 15 derniers mois (détention des veaux de 90 jours minimum), sont éligibles à l’aide supérieure. Les animaux mâles sont éligibles à l’aide supérieure dans la limite du nombre de vaches éligibles.

– Si l’éleveur ne dispose pas de 120 UGB éligibles à l’aide supérieure, il pourra primer à l’aide de base pour un maximum de 40 UGB dans la limite de 120 UGB au total (UGB aide supérieure + UGB aide de base).

Notice 2024

Bordereau de déclaration de sortie d’animaux

MAEC: Laborantza-ingurumen neurriak

MAEC deitu laborantza-ingurumen neurriak 5 urteko engaiamenudak dira. Ingurumena errespetatzen duten praktikak garatzeko edo desagertzekotan direnak atxikitzeko engaiatzen diren etxaldeak sostengatzeko pentsatua da sos laguntza hau. Ordainsariak, gainkostuak eta praktika aldaketak eragiten duen diru galtzea kondutan hartzen ditu.

Laguntza hektaraka eta urteka karkulatzen da. Ordaintzea baldintza kaierako hainbat betebeharreri baldintzatua da.

Gogoan atxik laguntzaren karkulua aurkez daiteken eremuan oinarritzen dela, baldintza kaiera aldiz engaiatzen den eremuari aplikatzen delarik.

3 neurri mota proposatuak dira :
– etxaldearen eramaiteko sistemari doazkion neurriak : baldintza kaiera etxalde osoari edo kasik osoari dagokio. Bakar bat idekia da Ipar Euskal Herrian, hau da laborantza-ingurumen neurria belar sisteman eta artzaingoan (SHP, MAEC Systèmes Herbagers et Pastoraux),

– neurri mugatuak : lehengo lurraldeko MAEC-en gisan, Natura 2000 eremu bateko lur peza batetan hartu engaiamenduz osatzen dira neurri hauek,

– baliabide genetikoak begiratzeko neurriak : desagertzetik mehatsatuak diren arrazak begiratu (PRM), landare baliabideak babestu (PRV), etxe erleen polinizatze gaitasuna hobetu bioaniztasuna begiratzeko (API).

Neurriaren arabera diru laguntzak desberdinak dira eta xeheki esplikatuak La PAC en détail – 2ème Pilier dokumentuan (PACako 2. zutabea).

Artaldeak zaintzeko

Deskribapena eta helburuak

Dispositibo honek artzaingoa sostengatzeko asmoa du ingurumen-balio handiko mendi eta alhapidetan. Laguntza hunen helburu nagusia da bazterrak idekik atxikitzea, landare aniztasuna lagunduz, urrun diren bazkalekuetan bereziki, artaldearen kudeaketa mendiguneeri egokituz.
Sos laguntza hunek ardi, ahuntz, behi, zaldi eta asto artaldeen zaintza kondutan hartzen du gune horietan. Zaintzeko molde desberdinak ere onartzen ditu : zaindari-hazle, langile ala zerbitzu.

Gogoan atxik sos laguntza galdea bortura abiatu aitzin egin behar dela. Bestenaz, galdea pausatu aitzin iragan zaintza egunak ez dira kondatzen ahalko. Galdea egiteko imprimakiak ez badira orduko ateratuak, aitzin-galde bat egiten ahal zaio DDTMari egun horiek kondutan hartzeko. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak laguntzen ahal zaitu aitzin-galde horren pausatzen (urririk) baita beste desmartxetan ere : sos galde, ordainketa, kudeatze plana, bazkalekuen kartografia, etab.

Hautagarritasun baldintzak

Artaldeen zaintzeko laguntza galdegiten ahal dituzten galdegileak hauek dira :
– beren artaldeekin batera artalde kolektiboak zaintzen dituzten artzainak,
– esne sisteman diren hazle indibidualak,
– juridikoki antolatuak diren artzain elkarteak,
– bazkalekuak kudeatzen dituzten eragile kolektiboak, tokiko elkargoak besteak-beste,
– AFP mendiko lur elkarteak,
– Artzain elkargoak,
– Natura 2000 guneetan, hautatua izaiten ahal da hunkiak diren gune horietan dretxoak dituen edozoin pertsona fisiko ala morala, publiko ala pribatu,

Galdea egiten dutenek bi kriterio hauek errespetatu behar dituzte :
– Gutieneko kabala kopurua : umetako 25 kabalen jabe izaitea bederen edo beste norbaiten 50 abere bederen atxikitzea,
– Artalde esnedun kolektibo edo indibiduala denbora osoz zaindu behar da mendian, erran nahi baitu 35 oren astean, astean gutienez 5 egunez, egunean gutienez 5 oren, bi denbora artean gehienez egunean (mendian deizte eta gasna egitetik aparte)

Baldintza-kaiera

Zaintzari lotuak diren engaiamenduak hauek dira :

– Denbora osoko zaintza segurtatzea mendian (inprimakian idatzia izanen dena behatu), kudeatze planoaren arabera artaldeen joan jineri begia atxikitzeko gisan,
– Alhatze kaiera bat atxiki, informazio hauekin gutienez : alhabideak eta artaldearen joan-jinak, zaindariaren zaintza denborak, alhatze denboraldia, deizte denboraldia, abere arraza eta kopurua, osagarri-tratamenduak eta artatzeak,

– Bazkalekuaren kartografia eta artzaingo kudeaketa planoa egin,
– Artzaingo kudeaketa planoan ekarriak diren engaiamenduak errespetatu alhatze denboraldi osoan,
– lurra ez da ongarriztatu, landu edo itzuli behar, ez da alorrik egin behar, zuhaitzik landatu behar, bazkalekuak ez dira sobera alhazi behar,
– 5 urtez segitu behar da artaldearen zaitzen, mendian 3 urtez bederen egonez engaiamendu denboran.

CALCUL DE L'AIDE AU GARDIENNAGE

Gure zerbitzua

Testu eta eragile aniztasunari begira, zaintze, informazio zabaltze eta laguntza lan handia egitekoa da. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak duen misio nagusietarik bat, hots.

Laborantza politika desberdinen bilakaera jarraiki

1962an plantan ezarri den laborantza politika bateratua aski egonkorra izan da 2003a arte. Geroztik aldatzen ari da
beti eta sakonki. Plantan ezarriz geroztik biziki eztabaidatua da eta aplikatzeko izigarri konplikatua. Ondoko epea 2023ko finkatua da. Nolakoa izan da laborantza politika berria, berdeagoa eta aplikagarriagoa ?

Laborantza lehen mailako ekonomia sektorea da Akitania-Berrian bezala Pirinioetan. Orduan, eskualde kontseiluak eta departamenduko kontseilu nagusiak laborantza politika bereziak plantan ezartzen dituzte laguntza dispositibo batzueri dogokienez. Erran nahi du lurraldeari egokiak diren baldintza kaiera bereziak idazten direla, bereziki bigarren zutabeko laguntzentzat (ICHN, BIO, MAEC).

Laborariak lagundu beren eguneroko doziren kudeatzen

Etxaldeen egoera juridikoa gero eta konplexuagoa da. Euskal Herriko Laborantza Ganbararen zerbitzu juridikoan ibiltzen den jende kopuru inportantak egiazko beharra dela erakusten du, zuzenbide gai desberdinetan : baserri zuzenbidea, etxaldearen estatutua, ingurumen zuzenbidea, laborantza sozietateen zuzenbidea…

Diru laguntzak galdeak gero eta konplexuagoaak dira. Zure administrazio desmartxak untsa kausitzeko laguntza galdegiten ahal daukuzu : PAC deklarazioak pausatzeko, AREA zertifikazioa galdegiteko, artaldearen zaintzeko laguntza galdegiteko, etab.

Elkarteak biltzar publiko eta permanentziak antolatzen ditu beharra badelarik. Horrez gain, animatzaile-teknikariak hor dira zuen galderi erantzuteko, beren gaitasunaren arabera.

Documents

Gehiago jakin

Contact : Guillaume Cavaillès, 05 59 3718 82

PRÉSENTATION

Présentation historique de la PAC

VOIR LE PDF

RÉFORMES

Principales réformes de la PAC

VOIR LE PDF

Kontaktua

Caroline Cavaillès / Manue Bonus / Argitxu Luro (gardiennage)

carolinecavailles@ehlgbai.org, manue@ehlgbai.org, argitxu@ehlgbai.org
05 59 37 18 82

TOP