... & press enter to start

INSTALAZIO-TRANSMISIOA

LABORANTZAN PLANTATU

Bere instalazioa prestatu

Izan familiaren baitan ala kanpo, laborantzan instalatzea desafio handia da : teknikoa, ekonomikoa, baita sos eta giza desafioa, etab. Norberak bere instalazioa prestatuz, desafio horiek aitzinetik ikusteko eta proiektua untsa gogoetatzeko denbora hartzea da..

Laborantzan plantatzeko asmoa duzu ? Euskal Herriko Laborantza Ganbarak zure gogoeta eramaiten laguntzen zaitu, diagnostiko eta aitzin ikerketa ekonomiko baten bidez, laborantza herrikoian oinarrituak :
– etxaldean diren ekoizpen ahaletaz eta asmoetaz pundua egiten da aitzin-instalatze dignostiko denboran (ekoizpena, salmenta, sozietatea, etab.), barnatu behar diren elementuak identifikatzen dira eta instalatze egutegia finkatzen da

– 4 urtetako azterketa ekonomikoa aitzinetik ikusia da, proiektua ekonomikoki orekatzen dela eta finantzak plomuan direla segurtatzeko. Azterketa egitean hainbat pundu aipatzen dira beraz, hala nola lan saria, inbestizamendu maila, lan baldintzak eta kuadro juridikoa. Azterketa ekonomiko hau beharrezakoa da DJA edo prêt à l’honneur deitu laguntzaren eskuratzeko.

Zerbitzu hau Europar batasunako FSE eta Akitania Berria eskualdeko diru ekarpenekin segurtatzen da.

Diagnostikoa hasi aitzin, kandidata bere burua presentatuko du departamenduko PAIT deitu zerbitzuari. PAITak laborantzan plantatu nahi duten departamenduko pertsona guziak errezebitzen ditu, instalazioari lotuak diren desmartxetaz argitasunak emaiteko.

Instalatzetik landa

Laborantzan plantatu eta, lehen urteak aski bereziak dira : etxaldearen esku hartzea, aktibitate berrien abiatzea, diruaren kudeaketa, etab. Parada berriak edo trabak izaiten ahal dira. Egokitzeko gai izaitea garrantzizkoa da.

Euskal Herriko Laborantza Ganbarak instalatze ondoko jarraipena egiteko ahala emaiten dautzu, instalatu eta ondoko 4 urteetan: proeiktuaren abiatzeaz pundua egin, emaitza tekniko eta ekonomikoak aztertu, hastapeneko proiektuarekin konparatuz, eta beharrez egokituz.

Zerbitzu hau Europar batasunako FSE eta Akitania Berria eskualdeko diru ekarpenekin segurtatzen da.

Laborantza herrikoian instalatu : zertaz ari gira ?

→ Neurri jasangarriko proiektuak : laborariak kudeatzen ahal duen lan zamarekin, memento libreak atxikiz (familia, aisialdi, formakuntzentzat, etab.)

→ Balio erantsi sortzaile diren proiektuak, lansari xuxena segurtatzen dizkiotenak laborariari : sormarka batetan engaiatua, dibertsifikazioa, etxaldean transformatzea, zuzeneko salmenta, etab.

 Kargak eta zorrak menperatzeko gisan diren proiektu ekonomoak (adib. : bazka autonomia, mailaz mailako eta neurrizko inbestizamenduak).

→ Natura errespetatzen duten proiektuak, izan biologikoan ala ez, lan tresna eta baliabideak begiratzeko nahiarekin.

 Lurraldean inplikatuak diren laborariak, sozialki baita beren lanbidean,lurraldea biziarazteko eta beren instalazioaren iraunkortasuna bermatzeko.

Elementu hauek elkartzen dituzten proiektuek beren lanbidetik ongi bizitzeko ahala emaiten diete laborantzan plantatazen diren gazteeri.

BERE ETXALDEA TRANSMITITU

Etxaldea utzi : transmisioa prestatu

Etxaldearen transmititzeak hainbat galde altxatzen ditu : Ene etxaldea transmititzen ahal ote dut ? Nork hartuko du ene segida ? Etxaldearen kudeatzeko ikusmoldeak adosten ahal ote ditugu ? Etab.

Zure etxaldearen transmisioa aitzinetik pentsatzeak suposatzen du :
– zure helburuak argiki finkatu dituzula,
– erretreta hartu eta ukanen dituzun beharreri gogoetatu duzula,
– arrahartzaile bat atxeman duzula,
– harekin trantsizioa prestatu duzuela,
– transmisioaren finantza eta baldintza juridikoak elgarrekin finkatu dituzuela (alokatze, saltze, familia arrañamenduak, etab.).

Euskal Herriko Laborantza Ganbarak beren etxaldea utzi nahi duten pertsonak jarraikitzen ditu, beren transmisio proiektuan, formakuntza kolektibo eta elgarrizketa indibidualen bidez.

ZURKAITZAK Euskal Herriko instalazio-transmisio sarea da.

2015an sortua, sareak Iparraldeko laborantza garapenerako eragileak elkarretaretzen ditu beren ekitaldiak bateratzeko (APFPB – Euskal Herriko etxe ekoizleen elkartea ; AFOG ; BLE – Biharko Lurraren Elkartea ; AFI –formakuntza eta informaziorako elkartea eta ELB Gazte Taldea ; Arrapitz federazioa ; Lurzaindia eta Euskal Herriko Laborantza Ganbara).

Sareak laborantzan plantatze diren hautagaiak eta etxaldea utzi nahi duten laborariak jarraikitzen ditu : informatu, formatu, etxaldeak edo lurrak bilatu, transmititu… horra zoin diren Zurkaitzaren helburuak.

Zer da entsegu gune bat ?

Gune segurra da nun laborantza proiektu eramaile batek bere proiktua entseatzen ahal duen, kuadro juridiko material segur batean, leku finko batean eta denbora finko batentzat.

Tresna honek entsegu leku bat, ekoizpen tresna bat, kuadro legala eta laguntza eskaintzen die beren proiektua entseatu eta sortu nahi duten pertsoneri.

Kontzeptua aski berria da. Hogoita hamar bat egiturek bultzatzen dute Frantzia mailan. TREBATU Euskal Herriko lehen entsegu-gunea da. ZURKAITZAK instalazio-transmisio sareak eramaiten du, tokiko elkargoen laguntzarekin.
Laborantzan iraunkorki plantatzeko bide eman behar du.

POTRETAK

Beinuet LARZABAL

Laura IRIGARAY

DOKUMENTUAK

RÉGLEMENTATION

Capacité professionnelle – Liste des diplômes et titre

VOIR LE PDF

Kontaktua

Camille Vignerot | Gisèle Dufau

camille@ehlgbai.org
05 59 37 18 82

TOP